מוסך נט מוסך נט

מוסכים     רכבים
   

צמיגי ישראל אלקיס תל אביב יפוצמיגי ישראל אלקיסעיר: תל אביב יפו

כתובת: שלמה 6

מיקוד: 68111

טלפון: 03-6829288

התקנה-שרות למזגן אויר ברכב   תיקון צמיגים ואבובים